Tammermatic T700 TAKT

Mycí linka Tammermatic T700 Takt
  • Tammermatic T700 Takt umožňuje vyšší kapacitu mytí s oddělenou sušicí halou. Mycí linka T700 Takt umožňuje všechny funkce myčky T700 Lux a je vhodná pro dlouhé haly, kde je možné oddělit mycí a sušící portál. Kapacita mytí je až 2.000 vozidel za měsíc a 20 vozidel za hodinu.
  • Mycí linka Tammermatic T700 Takt se skládá ze dvou po sobě jdoucích portálů. První mycí portál umyje vozidlo a poté vozidlo vjede do druhé haly, která je od první oddělena vraty, aby mohl být vůz navoskován a vysušen. Tím se výrazně zkracuje doba čekání zákazníků na umytí jejich vozidla a zvyšuje se kapacita mytí.
  • Dvou portálové řešení mytí T700 Takt zvyšuje kapacitu mytí minimálně o třicet procent ve srovnání s klasickou mycí linkou T700 Lux a jedná se z hlediska maximální kapacity mytí o přechod mezi klasickou portálovou mycí linkou a mycím tunelem.
Tammermatic T700 TAKT.Tammermatic T700 Takt